Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hier zullen wij verantwoorden wat wij met de ontvangen giften hebben gedaan en wat we hebben bereikt. 

 De voorgenomen bestedingen

We hebben een brief ontvangen van de Chernivtsi City Counsel met het verzoek om hulp. Dit zal onze eerste missie zijn.