Doelstelling Stichting Support UA

In onze statuten hebben we de volgende doelstelling opgenomen:

  • het (doen) ondersteunen van Oekraïne en haar (gevluchte) volk; 
  • het (doen) voorzien van Oekraïners in hun eerste levensbehoefte(n); 
  • het (doen) onderhouden en/of (weder)opbouwen van (huizen en/of (openbare) gebouwen van) Oekraïne; 

 

De hiervoor bedoelde ondersteuning/hulpverlening geldt voor zowel de inwoners van Oekraïne als de gevluchte Oekraïeners in Nederland en andere landen; alles in de ruimste zin van het woord.

 

De stichting

De stichting beoogt geen winst te maken. 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften.

Alle giften komen ten goede aan de hulpverlening.

 

Bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en de namen van de bestuurders

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Dhr. A.J.C. van Puffelen
  • Secretaris: Dhr. М. Шкурей (M. Shkurey) (gemeenteraadslid Chernivtsi)
  • Penningmeester: informatie volgt
  • Bestuurslid: M. Kramer

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten.

Bij de stichting zijn geen werknemers in dienst.